Termíny

Zahájení přihlašování do soutěže SILÁŽNÍ LIGA

V první polovině ledna se zasílá Přihláška vyžadovaná pro registraci v soutěži. Povinnou součástí přihlášky je aktuální analýza přihlášeného objemného krmiva.

Zkušenosti z předchozích ročníků soutěže:
Posílejte analýzy siláže v takovém termínu, aby ze siláže bylo možné odebrat později další vzorek pro finální analýzy. Pokud jámu zkrmíte dříve, zavolejte nám před jejím úplným zkrmením, přijedeme vzorek odebrat a zamrazíme jej. Siláž, kde není možné odebrat vzorek pro finální analýzu, je bohužel vyřazena ze soutěže, a to je velká škoda.
Přihlášku lze podat těmito způsoby:
  • Přihlášku i s výsledkem analýzy poslat emailem na lcelkova@ace-agro.cz
  • Přihlášku i s výsledkem analýzy poslat poštou na adresu společnosti: ACE Agro s.r.o., 533 22 Býšť 169

 

Předvýběr vzorků

Na základě obdržených rozborů bude členy poroty je v této fázi soutěže proveden předvýběr. Rozbory budou označeny kódem a nikdo ze členů poroty nebude do finálního vyhlášení vědět, čí daný vzorek je. Do přehlídky nejlepších vzorků postoupí v každé kategorii maximálně 5 vzorků s nejlepším hodnocením.

 

Zahájení zasílání vzorků pro hodnocení jednotnou laboratorní analýzou

Ze siláží, které jsou v předvýběru vybrány do TOP 10, je odebrán vzorek, který bude zaslán do stejné laboratoře z důvodu shodného provedení analýzy a to ve stejnou dobu před soutěží. V laboratoři musí být tyto vzorky nejpozději do 4.2.2022.

Každý vzorek bude označen kódem a bude hodnocen anonymně. Rozbory z laboratoře budou zaslány pod tímto kódem.

Část vzorku bude zamražen a převezen do Hotelu SEN v Senohrabech, kde probíhí vyhodnocení těchto rozborů a sensorické hodnocení tříčlennou nezávislou porotou.

 

Hodnocení porotou a vyhlášení vítězů

Hodnocení porotou a vyhlášení vítězů probíhá v Hotelu SEN v Senohrabech. Akce je spojena se Silážním seminářem